Gwarancja i serwis

Każde zakupione urządzenie klimatyzacyjne podlega gwarancji serwisowej. W przypadku zakupu wraz z montażem klimatyzacj oferujemy serwis z zakresu
 
czyszczenie filtrów, parownika oraz skraplacza

W przypadku podpisania umowy serwisowej oferujemy: