Polityka prywatności

Szanowna Pani, Szanowny Panie, Drodzy Klienci

 

Uprzejmie informujemy, że Klimedo Robert Gryszkiewicz (dalej: " KLIMEDO”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe tworząc bazę danych. Przetwarzane kategorie danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, login, data urodzenia, stanowisko, adres e-mail, pełna nazwa (w przypadku działalności gospodarczej), adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej, NIP. Także wśród informacji zawartych w adresie e-mail mogą pojawić się dane, które na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”, mają charakter danych osobowych.

 

Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klimedo Robert Gryszkiewicz z siedzibą w Warszawie (04-988), przy ul. Mrągowskiej 25B,  NIP: 5222267462, REGON: 17264266 (dalej: „Administrator”).

Podstawy prawne przetwarzania danych

 

a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadniony interes Administratora polega na sprzedaży produktów w ramach sklepu internetowego. Przetwarzanie danych na potrzeby ww. mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne, aby Administrator mógł wykonać swoje zobowiązania wynikające z zawartej z Panią/Panem umowy;

 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Pani/Pana dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi tj. korzystania z produktów, jak również w celach statystycznych;

 

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Pani/Pana dane są przetwarzane w celach marketingowych w tym profilowanie i celach statystycznych. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile została wyrażona zgoda na ich otrzymywanie.

 

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.


Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna

  Adres: KLIMEDO Robert Gryszkiewicz ul. Mrągowska 25B, 04-988 Warszawa

 • poczta elektroniczna

  Adres email: klimedo@klimedo.pl

 • W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

  Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez Klimedo Robert Gryszkiewicz

  Twoje dane będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez Klimedo Robert Gryszkiewicz

  Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania oferty do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Klimedo Robert Gryszkiewicz

 • Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

  Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

  W zakresie usług Klimedo Robert Gryszkiewicz Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

  W zakresie dopasowania oferty Klimedo Robert Gryszkiewicz do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Klimedo Robert Gryszkiewicz

 • Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - "RODO").

  W odniesieniu do świadczenia usług przez KLIMEDO Robert Gryszkiewicz Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

  W celu dopasowania oferty w ramach zakupu doboru urządzeń , akcesoriów, usług klimatyzacyjnych  do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

 • Wymóg podania danych osobowych
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies - Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

  Podanie danych w celu realizacji usług Klimedo Robert Gryszkiewicz jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

 • Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 • Jak można zarządzać plikami cookies

  Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla UwierzytelnianiaBezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

  Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.